Personvernerklæring

KontorYoga behandler personopplysninger om de som er i kontakt med selskapet i forbindelse med de tjenestene som KontorYoga leverer.

Kontaktinformasjon er:
Epost: hei@kontoryoga.no
Kontaktinformasjon: 902 92 767


Denne personvernerklæringen vil forklare hvordan og hvorfor personopplysninger innhentes og behandles.

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, og telefonnummer.

KontorYoga er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som selskapet behandler.

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger skjer når enkeltpersoner som er i kontakt med KontorYoga sender inn personopplysninger. Dette er gjerne i form av epost eller kontaktskjema på nettsiden.

KontorYoga har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

I samarbeid med våre leverandører av saksbehandlingssystem, datatjenester mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

Når det gjelder oppbevaring av opplysninger, oppbevares ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere tjenestene eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger ikke bli utlevert til andre. Vi vil dele personopplysninger med offentlige myndigheter kun dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til. Dette innebærer at informasjon innsamlet i anledning utførelsen av våre tjenester normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

Hvis du ikke vil at vi skal behandle dataene dine lenger, kan du sende oss e-post til: hei@kontoryoga.no.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Endringer og avklaringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne policyen, vil vi varsle deg her at den er oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter, hvis noen, vi bruker og / eller avslører den.

Har du spørsmål om behandling av personopplysninger, kan du sende oss e-post til: hei@kontoryoga.no.